I ettermiddag er det formannskapsmøte i Risør. Sakslista vil gi politikerne både mulighet til heftige diskusjoner og til å si noen enkle ja.

Tekst: Tore Myrbert

Direktesendingen av møtet kan du se øverst i denne saken. Selv møtet starter klokken 17, og sendingen som regel 10 minutter tidligere.

Sakene som politikerne kan glede seg mest til er nok to søknader som begge bidrar til bedre folkehelse. Kiwanis ønsker å utvide Kiwanisparken i Urheia med lekeapparater mens speiderne vil bygge gapahuk på Randvik. Om alle saker var som disse, hadde det nok vært enklere å rekruttere politikere til verv.

Resten av sakslista, med lenker til dokumentene, finner du her:

Møtedetaljer for møte 21.04.2022

17:00 – Kommunehuset – kantina

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 22/25 22/1231 Søknad om leie av kommunal grunn Sted: Tollboden gnr. 16 bnr. 1 og 315 Søker: Bernt W. Bertelsen v/ Aanons Eiendom AS og Neergaard Eiendom AS Dokumenter Behandlinger
PS 22/26 19/12607 Klargjøring av betingelser knyttet til salg av areal Dokumenter Behandlinger
PS 22/27 19/11567 Hurtigladestasjoner for elbil Dokumenter Behandlinger
PS 22/28 21/3384 Landstrømsanlegg Dampskipskaia Dokumenter Behandlinger
PS 22/29 19/10296 Søknad om utvidelse av Kiwanisparken i Risør Dokumenter Behandlinger
PS 22/30 22/1306 Ny gapahuk på Randvik – Risør Speidergruppe Dokumenter Behandlinger
PS 22/31 19/12009 Samarbeidsavtale Friluftsrådet Sør Dokumenter Behandlinger
PS 22/32 19/12821 Fritak fra folkevalgt verv som følge av annet folkevalgt verv – Vidar Iversen (R) og suppleringsvalg Livsløpsutvalget Dokumenter Behandlinger
DS 22/4 22/1048 Tilbudsbrev kjøp av tomt Rønningsåsen tomt nr. 2 Dokumenter Behandlinger