Av de sju sakene som står på sakskartet i dagens formannskapsmøte i Risør, skal minst seks saker videre til kommunestyremøtet neste uke.

Tekst: Tore Myrberg

Du kan følge dagens møte direkte i vinduet øverst i denne saken. Møtet starter med en befaring på Østre Randvik i forbindelse med saken om bruk av kommunal grunn til aktivitetspark i sjø. Det er derfor litt usikkert akkurat tidspunkt for sendestart fra kommunehuset.

Av sakene som skal opp er det kun den hvor formannskapet drar på befaring for som ikke skal videre til kommunestyret. Alle de andre sakene står også på sakskartet til kommunestyret om en uke. Og, det kan også godt hende at politikerne i dag synes aktivitetspark i sjøen er såpass prinsipielt å bestemme at de også ønsker å sende den videre til kommunestyret.

I tillegg til selve sakene, er det også satt av tid til noen orienteringer:

Orienteringer:

  • Enhetsleder Eiendom og teknisk Einar Werner Frøyna orienterer om kommunens
    strømavtaler
  • Fagleder bærekraft og næring Bård Vestøl Birkedal
  • Økonomisjef Halvor Halvorsen ordinære orientering utgår, han orienterer i forbindelse
    med behandling av sak 22/35 «Regnskap og årsberetning 2021»

Her er sakslista til dagens møte:

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 22/33 22/1668 Rekruttering av kommunedirektør Dokumenter Behandlinger
PS 22/34 22/1375 Behov for styrket bemanning i stab organisasjonsutvikling Dokumenter Behandlinger
PS 22/35 20/4718 Regnskap og årsberetning 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 22/36 22/1430 Utredning av ny svømmehall – ulike alternativer Dokumenter Behandlinger
PS 22/37 22/1459 Søknad om bruk av kommunal grunn – Aktivitetspark i sjø, Østre Randvik og Sagjordet -Leioglek AS Dokumenter Behandlinger
PS 22/38 19/12451 Nytt tilleggspunkt i «Reglement for politiske organer i Risør kommune» 9.3.1 «Presisering av delegert myndighet for grunneierforhold» Dokumenter Behandlinger
PS 22/39 21/5185 Søknad om investeringstilskudd Risør kirkelige fellesråd Dokumenter Behandlinger

 

Vi har skrevet litt om sak 22/37, og den saken finner du her:

Torsdag avgjøres det om Risør får aktivitetspark i sjø

Vi har også sammenfattet noe fra saksfremlegget når det gjelder svømmehall:

Vil prioritere å bygge ut dagens svømmehall