Det er en spennende saksliste som skal behandles av politikerne i Risør i dag. I tillegg kommer konsernsjefen i Agder Energi for å informere.

Mediehuset Lisand sender hele møtet direkte fra klokken 09, og kjøreplanene i dag er først noen orienteringer, deretter konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi, og så begynner selve behandlingen av sakslista en gang rundt 10:15 – 10:30.

Her kan du se hvilke saker som skal opp i dag:

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 22/39 20/4718 Regnskap og årsberetning 2021 Dokumenter Behandlinger
PS 22/40 19/10695 Sluttbehandling: Detaljreguleringsplan for Risør sentrum Forslagsstiller og tiltakshaver: Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 22/41 22/1430 Utredning av ny svømmehall – ulike alternativer Dokumenter Behandlinger
PS 22/42 22/1668 Rekruttering av kommunedirektør Dokumenter Behandlinger
PS 22/43 22/1375 Behov for styrket bemanning i stab organisasjonsutvikling Dokumenter Behandlinger
PS 22/44 22/1799 Krav om lovlighetskontroll av kommunestyresak 22/27 Dokumenter Behandlinger
PS 22/45 19/10194 Fornying av avtale med Av-og-til Dokumenter Behandlinger
PS 22/46 19/12451 Nytt tilleggspunkt i «Reglement for politiske organer i Risør kommune» 9.3.1 «Presisering av delegert myndighet for grunneierforhold» Dokumenter Behandlinger
PS 22/47 21/5185 Søknad om investeringstilskudd Risør kirkelige fellesråd Dokumenter Behandlinger
PS 22/48 19/13917 Behandling av forvaltningsrapport – Anskaffelser i investeringsprosjekter Dokumenter Behandlinger
PS 22/49 19/13917 Kontrollutvalget – Årsmelding 2021 Dokumenter Behandlinger