Anette Lunner (H) la fram svømmehallsaken for kommunestyret.

Kommunedirektøren ønsket å utrede alternativ 1 og 2, men politikerne ønsket det annerledes i torsdagens kommunestyremøte.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Følgende alternativ var de politikerne skulle se på for videre utbedring:

0. Beholde svømmehallen som i dag med normalt vedlikehold og kun mindre kosmetiske
oppgraderinger, som utskifting av himling / ny møblering / garderobeskap osv.
1. Oppgradering av eksisterende svømmehall med nye tekniske løsninger – oppgradere
fellesområder / garderober og tekniske anlegg (energibrønner / ventilasjon osv) for 30 nye
år.
2. Bygge om eksisterende svømmehall for å få plass til flere baner, terapibasseng og
stupefasiliteter
3. Bygge ny svømmehall i nærområde. Her må det velges beliggenhet i forhold til andre
eksisterende bygninger, samt andre planlagte og ønskede anlegg i området.

I formannskapet var det stor enighet om at man ikke skulle se på alternativ 0 og 1. I stedet ble administrasjonen bedt om at man skal utrede de to siste alternativene, 2 og 3, i stedet. Siden da hadde ordfører Per Kristian Lunden (Ap) snudd.

– Jeg gikk fra formannskapet med en sånn middels følelse, og har nå snudd da forslag 3 blir for dyr. Både i investeringen og i de årlige drifts- og rentekostnadene. Jeg fremmer derfor kommunedirektørens forslag om å utrede forslag 1 og 2. Jeg tror vi vil oppnå mye av det vi ønsker med i hvert fall forslag 2, sa Lunden.

En del av innleggene under kommunestyredebatten gikk på at man ikke snakket om et nytt «Akvarama» dersom man etter utredningene som skal gjøres faller ned på at det skal bygges nytt. Og mange gikk på talerstolen og presiserte at det er snakk om en utredning.

Debatten gikk også på om dagens bygg i det hele kan brukes uten at man risikerer store, uventede utgifter.

Etter hvert dukket det også et nytt forslag opp fra Ragni MacQueen Leifson. Det gikk på å utrede alternativ 2, alternativt med et nybygg på samme tomt som dagens svømmehall dersom det ikke er mulig å rehabilitere og bygge ut dagens basseng.

Anette Lunner (H) kom med et tilleggsforslag om at utredningen for alternativ 3 skulle inkludere seks baner, terapibasseng og stupetårn.

Da saken til slutt kom til avstemming, viste det seg at flertallet gikk for det samme som formannskapet hadde som sin innstilling. Dermed blir det alternativ 2 og 3 som utredes videre. I tillegg ble tilleggsforslaget til Lunner vedtatt, slik at utredningene skal gjelde for seks baner, terapibasseng og stupetårn.

Her kan du lese saksfremlegget fra kommunen: https://sru.risor.kommune.no/api/utvalg/202611/moter/291037/behandlinger/2/0