Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) er i gang med en ny uke, og dette er blant tingene som står på hans kalender.

Mottak av flyktninger

Forrige uke har Risør kommune fått bosatt to familier fra Ukraina. Det er en mor med to barn og  en mor med tre barn. I tillegg har svigerinne/tante til sistnevnte familie kommet. Altså totalt åtte personer fordelt på to familier. Denne uka skal en ny familie, mor med to barn, bosettes. Det kommer også et foreldrepar med ett barn. En ytterligere ny familie er  også ventet, men ankomstdato til Risør er ikke satt. I tillegg har fem personer fra Ukraina søkt om midlertidig alternativ mottaksplass (AMOT). Disse vil mest sannsynlig også bli bosatt i Risør kommune.  Vi ser etter hvert fram til å ta i mot enda flere familier. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som fordeler flyktningene til norske kommuner. I Risør er vi klare med boliger, skole og barnehageplass, helsetilbud og flere frivillige organisasjoner som ønsker å hjelpe til.

E18-planlegging

Det blir nye møter med Nye Veier og E18-planlegging denne uka. Neste formelle møte i det interkommunale plansamarbeidet for E18-strekningen Bamble – Grimstad blir 22. juni på Fjordheim, Søndeled.

Agder Energi

Mandag morgen har jeg møte med de tillitsvalgte i Agder Energi som en del av forberedelsene til bedriftsforsamlingen, som jeg leder, neste uka. Jeg har tilsvarende dialog med Statskraft, som er den største enkeltaksjonær i Agder Energi.

Lisand

Mandag er det generalforsamling i Lisand AS som eies av kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei. Lisand tilbyr viktige arbeidsplasser både i Risør sentrum og på Bergsmyr i Tvedestrand. Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften skal også tilby varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming, basert på behovet fra våre eierkommuner innenfor gitte rammer fra NAV.

Agdermøtet

Mandag og tirsdag er det Agdermøtet i Kristiansand. Dette er en samling der politikere, næringsliv og andre beslutningstakere møtes for å diskutere og ha dialog rundt Agders utvikling. Statsrådene Ola Borten Moe og Bjørnar Skjæran deltar også.