– Klimaet i det lokalpolitiske arbeidet i Risør er godt, men det er rom for forbedringer. Det sier ordfører Per Kristian Lunden (Ap).

Tekst: Tore Myrberg

Etter kommunestyremøtet sist torsdag samlet han gruppelederne i de politiske partiene for å diskutere hvordan man forholder seg til hverandre i risørpolitikken. I etterkant har Lunden kommet med denne oppsummeringen, hvor det også er fem grunnleggende anbefalinger man ble enige om under møtet.

– Oppsummeringen er at «klimaet» i lokalpolitikken er godt, men det er rom for forbedringer. Det viktigste er større bevissthet om at det som virker normalt og greit for noen, kan virke sårende, urovekkende og demotiverende for andre, skriver Lunden i redegjørelsen.

– Bør sette god standard

Han mener det er bra for politikerne at man har et fokus på det lokalpolitiske klimaet.

– Teamet er også spesielt viktig når partiene nå setter i gang med sine nominasjonsprosesser der målet er at mange vil fortsette som lokalpolitikere og at nye blir motiverte for å prøve seg. Et hardt og uvennlig politiske klima kan gi en motsatt og negativ effekt.

Ordføreren skriver i en orientering som er sendt alle politikerne i kommunestyret at folkevalgte bør kunne sette en god standard for et respektfullt offentlig ordskifte i en tid med tendenser til hardere fronter, personangrep og usaklighet i sosiale medier.

– Tendensen omfatter også en tilsvarende økning i at noen føler seg såret, krenket eller mobbet. Dette gir igjen en diskusjon om hva folk, og lokalpolitikere, bør tåle i det offentlige ordskiftet.

Oppfattes ulikt

Til tross for dette er oppsummeringen at «det lokalpolitiske klimaet grunnleggende er godt, og at det i kommunestyret, formannskap og andre politiske utvalg arbeides målbevisst og samlet for å komme fram til gode og åpne politiske vedtak innenfor den bredden av meninger som nødvendigvis må finnes i et levende demokrati.»

– Debattene og møtene kan være langvarige, men er likevel samlet om målet om et best mulig – noen ganger omstendelig – lokaldemokrati.

Det mest påfallende i diskusjonen og erfaringsdelingen gruppelederne imellom er hvor ulikt beskrivelser, ord, væremåte, kroppsspråk og annet oppfattes.

– I lokalpolitikken må det være rom for å kunne «blåse ut» og være seg selv, men samtidig ivareta et felles grunnlag basert på godvilje og respekt. Noen føler seg krenket, personlig angrepet og på grensen til mobbet av hele innlegg, ord, beskrivelser og kroppsspråk i kommunestyresalen. Det omfatter også respons fra forsamlingen under innlegg, kommentarer i pauser, før og etter møter, sier Lunden.

Beskriver ubehagelige episoder

Flere beskriver også ubehagelige episoder på andre offentlige arrangementer og samlinger.

– Hver enkeltes reaksjon må selvsagt tas på alvor, men politikere må også på generelt grunnlag passe på ikke å sette seg selv i en offerrolle for å få sympati.

Siden politikk også er en arena for uenighet, vil politiske diskusjoner nødvendigvis påføre noen følelse av skuffelse, nederlag og utilstrekkelighet.

– Ut fra at reaksjonene er så ulike og hendelser og valg av ord tolkes så ulikt, er det umulig å sette en felles grense for hva en lokalpolitiker bør tåle og hva som kan tolereres og ikke tolereres. En god grunnregel er å tenke gjennom hva man sier og gjør, å bidra til vennlighet, toleranse og raushet politikerne og partiene imellom.

Noen grunnleggende anbefaleringer er gruppelederne enige om:

1. Tenk igjennom hvordan det du sier og hva du utrykker verbalt og ikke-verbalt kan oppfattes av andre i lokalpolitikken.

2. Unngå beskrivelser og betegnelser utover navn og parti. Unngå bruk av beskrivelser som kommunist, kapitalist, blåblå, populist etc, særlig når det ikke er positivt ment.

3. Vær omtenksom ved bruk av humor, i alle fall når det går ut over andre enn en selv. Humor kan lett misoppfattes.

4. Vær enda mer oppmerksom ved bruk av ironi. Det kan lett misoppfattes og tolkes som nedlatende.

5. Der noe føler at overtramp skjer; ta det opp med vedkommende i neste pause, etter møtet eller over en kaffekopp seinere. Spør hva som ble ment og fortell om hvordan det ble oppfattet.

– Målet med dette er ikke å stryke ut alle skarpe kanter og temme fargerike og engasjerte personer i lokalpolitikken, men minne om at vi i vårt politiske arbeid setter en standard og er forbilder for den offentlige debatt. Dagens og morgendagens politikere har mange viktige oppgaver å ta fatt på, og da er det trist hvis et dårlig politisk klima virker avledende og demotiverende, avslutter ordføreren.