Snart forsvinner skiltet.

Generalforsamlingene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank, vedtok i går en avtale om sammenslåing av de to bankene.

Tekst: Tore Myrberg

Det var enstemmighet i generalforsamlingene i begge bankene i gårdagens møter.

– Østre Agder Sparebank er overtagende bank og den nye banken skal hete Agder Sparebank. Gjennomføring av vedtaket er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og det er sendt søknad om dette som er til behandling, skriver de to bankene i en pressemelding.

Dermed fortsetter prosessen, og det tas nå sikte på å gjennomføre sammenslåingen omkring 15. august 2022.

– Vi er svært fornøyde med at denne viktige milepælen for sammenslåingsprosessen er nådd, og ser frem til å skape en ny og slagkraftig lokalbank for hele regionen, sier de to banksjefene Nina Holte og Per Olav Nærestad.

Når sammenslåingen er på plass vil forretningsadressen for banken være i Arendal, mens dagens hovedkontor i Gjerstad videreføres som et lokalkontor på linje med de øvrige lokalkontorene som er i banken allerede.

Nina Holte blir administrerende banksjef, mens Per Olav Nærestad går inn som styreleder i banken. Det har hele tiden vært klart at ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen.

Basert på tall for de to bankene per 31. desember 2021 vil Agder Sparebank ha:

• Forvaltningskapital på ca. NOK 6,7 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 9,2 milliarder
• Egenkapital på ca. NOK 800 millioner
• En samlet ren kjernekapitaldekning på ca. 17,5 prosent (inkl. andel samarbeidende gruppe)
• 45 ansatte
• Ca 18 300 kunder