Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid

Rune Hagestrand og Harald F. Andersen er bekymret for hva som skjer med veiprosjekter slik som E18, og har sendt oss dette leserinnlegget:

Beklagelig eller en katastrofe?

Nye Veier er usikre på hva de vil ha av økonomiske rammer fremover og viktige prosjekter på Sørlandet utsettes. Så, hvor galt er det?

Et godt utgangspunkt

«Trygge veier med god kapasitet, bygd på en kostnadseffektiv måte over lengre strekninger». Slik var den politiske begrunnelsen da Høyre og de borgerlige partiene opprettet Nye Veier i 2016.

Venstresidens løfter
I forkant av stortingsvalget i 2021, kom det fra borgerlig side frem en bekymring om AP, SV og SP ville videreføre det gode arbeidet Nye Veier hadde satt i gang. – Ingen bekymring, var svaret fra koalisjonspartiene på venstresiden. Igangsatte prosjekter ville bli prioritert.

Hva skjer så?

Vi blir presentert for utsettelser, men hvor lenge? Og hvilke prosjekter snakker vi om? Både Ringveien og den videre utbyggingen av E39 mot Stavanger legges på hyllen. De gjenstående strekningene på E18 øst i Agder er vel neppe noe å tenke på, de blir ikke en gang nevnt.

Hva må til?

Dagens rødgrønne regjering må sikre en forutsigbar og sterk økonomi for Nye Veier slik at fremdriften holdes oppe.

Finnes pengene?
Dagens regjering finner i alle fall penger til «sine» prosjekter, det være seg reverseringer eller historiens mest kostbare landbruksoppgjør. Eller er det slik at trygge og fremtidsrettede veier ikke er så viktige siden dette er den forrige regjeringens politikk?

Rune Hagestrand og Harald F. Andersen,
Høyres fylkestingsgruppe i Agder