Arbeidsledigheten i Norge er fortsatt på vei ned, og i Risør var det ved utgangen av mai kun registrert 56 personer som helt arbeidsledige.

Tekst: Tore Myrberg

Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken, og er fordelt med 34 menn og 22 kvinner.

Til sammenligning var ledigheten en måned tidligere på 2,3 prosent og ett år tidligere på 3,2 prosent.

Du kan selv sjekke ledigheten i Risør, og de andre kommunene på Agder, i bildet øverst.

Her er pressemeldingen fra NAV Agder i forbindelse med ledighetstallene:

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten i Agder

Fredag 3. juni var 4 652 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. – Det er 518 færre enn forrige måned. Samtidig er det nå 152 færre registrerte permitterte enn i april, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

2 347 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 1,6 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder er redusert med 261 personer siste måned.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 391 personer, eller 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på 2,1 prosent.

1 261 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 198 færre enn forrige måned. Totalt var dermed 4 652 personer, eller 3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

125 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 133 av de delvis ledige. Til sammen er 260 personer permittert. Dette utgjør 0,2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 152 personer (-37 %) fra april.

– Ledigheten har ikke vært lavere siden 2008. Vår største bekymring etter pandemien har vært at andelen langtidsledige har vært relativt høy. Vi er derfor spesielt glade for at vi i mai ser en nedgang i andelen som har vært arbeidsledige lenger enn ett år, sier Øyvind Vedal.

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 664 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 7 % av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 1 038 av de som var registrert som arbeidssøkere i april ikke lenger registrert hos NAV i mai. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen butikk- og salgsarbeid (308), industriarbeid (228) og serviceyrker og annet arbeid (228). Antall helt ledige innen bygg og anlegg har den største reduksjonen siste måned, med 66 færre enn for en måned siden, etterfulgt av reiseliv og transport (-47).

Blant helt ledige i Agder er det nå 780 personer som har vært arbeidssøkere i over ett år, dette antallet er 142 færre enn i april og utgjør 33 % av alle helt ledige i Agder. Langtidsledige har ofte større utfordringer med å komme seg i jobb enn de med kortere arbeidssøkervarighet.

I mai er det registrert 2 711 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (631) og butikk- og salgsarbeid (358). Dette er 630 flere stillinger enn samme tid i fjor. Hittil i år er det utlyst 14 368 stillinger i Agder. Dette er nesten 3 600 flere stillinger enn på samme tid i fjor.