Etter to års pause på grunn av pandemien, kunne Aktive Fredsreiser igjen dele ut prisen Fangenes Testamente i helgen.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Per Kristian Lunden

Årets pris gikk til Milfrid Tonheim. Tonheim er seniorforsker ved Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) i Stavanger. I perioden 2009 – 2012 var hun primært tilknyttet Den Demokratiske Republikk Kongo, som rådgiver og forsker på reintegrering av barnesoldater, spesielt jenter.

Milfred Tonheim

Dette er de tidligere vinnerne av Fangenes Testamente:

2002: Bernt Hagtvet
2003: Hanne Sophie Greve
2004: Arne Johan Vetlesen
2005: Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset
2006: Erling Borgen
2007: Kåre Lode
2008: Edvard Hauff
2009: Evelin G. Lindner
2010: Lars Fredrik H. Svendsen
2011: Tore Lindholm
2012: Gene Sharp
2013: Jakob Lothe
2014: Jahn Otto Johansen
2015: Alf R. Jacobsen
2016: Tore Godal
2017: «Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas» og «Initiativ Gedenkstätte Eckerwald».
2019: Gunter Demnig

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) var til stede på tildelingen, og hadde som oppgave å ønske alle velkommen til Risør. Her er hans åpningstale for tildelingen:

Min hovedoppgave som ordfører er å ønske alle gjester på denne prisutdelingen velkommen til Risør. Det vil jeg også med glede gjøre. Byen og kommunen er på sitt vakreste nå i blomstrende og bugnende forsommerdager. I tillegg ligger det store forventninger i lufta til en etterlengtet – normal – sommer.

Det er mye som ikke er – og i de siste par åra ikke har vært – helt normalt. Det gjelder også Norge og Risør. I korona-perioden, som kanskje ikke helt er over, har jeg vært spesielt opptatt av hvordan barn og unge har hatt det. Jeg har også flere ganger diskutert det med kommunens ungdomsråd. Vi må åpenbart gjøre en ekstra innsats nå for å hindre utenforskap, ensomhet, nedstemthet eller psykisk sykdom. Slutten på unntakstilstand løser ikke automatisk alle problemer. Noe har forandret seg. Noe sitter igjen. Vi har åpenbart et viktig etterarbeid å gjøre.

En annen bekymring jeg har hatt i korona-perioden er hvordan det ville gå med Aktive Fredsreiser. Virksomheten som samler oss her i dag og som er så viktig for norske ungdommer og våre felles holdninger og kunnskap. Aktive Fredsreiser har blir rammet av så mye på en gang at det nesten er et under at de i det hele tatt eksisterer og kan fortsette sitt viktige arbeid. En ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett er en avgjørende  økonomisk støtte, men også anerkjennelse av arbeidet som gjøres. Problemene er heller ikke over for Aktive Fredsreiser. Det er uro rundt internasjonal reising og mange reiselystne ungdommer ikke får pass. Men jeg vet jeg har mange med meg i støtten til og omsorgen for Aktive Fredsreiser og grunnlegger Helga Arntzen. Vi står sammen med dere for at Aktive Fredsreiser skal beholde sin kraft og oppfylle sin visjon om å bidra til fred, og forståelse og etterlevelse av menneskerettighetene.

Fangenes Testamente er en pris som går inn i alvorlige konflikter som også omfatter vold og maktovergrep. Mange sitter sikkert og tenker på Russlands invasjon i og overgrep overfor Ukraina. Vi rystes spesielt av hvordan uskyldige barn og unge rammes. Ukraina føles nær oss, men dessverre er det alvorlige og vedvarende voldelige konflikter en rekke steder i verden. Årets prisvinner Milfrid Tonheim har forsket på og arbeidet for jenter som er og har vært barnesoldater i Øst-Kongo. Uten at vi ett sekund skal glemme eller dempe vår solidaritet med befolkningen i Ukraina, er det viktig at vi ikke overser og mister engasjement for andre alvorlige kriser og konflikten i verden. Afrika er spesielt sårbart, også for følgene av korona og krigen i Ukraina. Øst-Kongo, som jeg selv har besøkt, er et godt eksempel på det. Konflikt, terror, store helseproblemer, naturkatastrofer og klimaendringer har gjennom flere år gitt enorme utfordringer for befolkningen der. Følger av internasjonal krig og forsyningskrise gjør alt enda verre.

Konklusjonen blir altså, på det som i utgangspunktet skulle være et blomstrende og sommerlig velkommen til vakre Risør, at vi trenger Aktive Fredsreiser, vi trenger priser som Fangenes Testamente og vi trenger å minne vår regjering – som jeg er en støttespiller til – på at vi trenger full innsats om både flyktninghjelp, nødhjelp og langsiktig bistand.

Med det erklærer jeg prisseremonien for årets Fangenes Testamente for åpnet!