Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) i Risør kommune. Foto: Tore Myrberg

Det blir ikke akkurat rolige dager for ordfører Per Kristian Lunden (Ap) i uken vi går inn i. Sjekk selv noen av gjøremålene hans her:

Ungdata

Tirsdag får vi presentert tall og analyser fra den store Ungdata-undersøkelsen. Vi ser spesielt på resultatene fra Risør og være nærkommuner. Vi er spente på hvordan korona-tiden har påvirket ungdom.

Avfall, renovasjon og gjenvinning

Onsdag er det generalforsamling i det interkommunale avfallsselskapet Risør og Tvedestrand-regionens avfallsselskap (RTA) på Hestemyr. RTA er mest kjent som de som henter søpla vår, og er dermed et svært viktig interkommunalt samarbeid i forhold til klima og gjenbruk.

Næringsselskap

Onsdag er det generalforsamling i Agder Næringsselskap. Agder Næringsselskap AS investerer i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital, altså medeiere i bedriftene. Videre kan selskapet også bidra med kompetanse inn i porteføljebedriftene ved deltakelse i bedriftenes styre. Agder fylkeskommune eier litt over halvparten av Agder Næringsselskap AS. Andre viktige eiere er kommunene Inkludert Risør kommune) og næringslivet i fylket, som for eksempel banker og forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening.

Ansettelsesutvalg

Onsdag kveld møtes ansettelsesutvalget for ansettelse av ny kommunedirektør i Risør. Dette er det første møtet i utvalget og vi skal denne kvelden diskutere videre prosess og oppgaver i arbeidet.

Regionsamarbeid

Torsdag formiddag er det seminar for ansatte i Østre Agder regionale samarbeid på Tromøya. Vi skal diskutere erfaringer fra regionalt samarbeid så langt og mulighetene for å styrke samarbeidet videre.

Jordøya

Torsdag er det generalforsamling i Jordøya Tomteutvikling. Selskapet eies av Agder fylkeskommune, Åmli kommune og andre kommuner og næringsaktører. Målet er å ha tomt klar til etableringen av en Biozin-fabrikk for biodrivstoff på Jordøya i Åmli.

Husbanken

Torsdag ettermiddag deltar jeg på strategisamling hos Husbanken avdeling Sør. De er samlet på Det Lille Hotel i Risør. Jeg vil sammen med økonomisjefen i Risør kommune fortelle om Husbankens rolle i Risør.

Formannskap

Torsdag kveld er det møte i Formannskapet, som begynner med en befaring på Tollboden i Risør sentrum, der det er søkt om leie av kommunal grunn og der det er utarbeidet en helhetlig plan for Tollbodparken. Av andre saker i Formannskapet er fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi, salg av kommunalt område på Ørsmålen, Søndeled, utbygging av flerbruksanlegg på Kjempesteinsmyra og fastsettelse av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Østre Agder

Fredag er det månedlig møte i Østre Agder interkommunale samarbeid. Denne gang er møtet i Froland. Blant sakene er samarbeidsavtale med det interkommunale krisesenteret og ringvirkningsanalyse for Morrow Batterifabrikk. Det blir også besøk av og dialog med det regionale Heimevernet.

Rådsforsamling

Fredag ettermiddag er det rådsformaling i  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, der Risør kommune er medeier.

Vielser

Forsommeren er en travel tid for vielser, heldigvis også i Risør. Lørdag ettermiddag har jeg en vielse på Kastellet i Risør. Forhåpentligvis i fint vær.