Det kan bli et spennende formannskapsmøte i Risør i dag når politikerne skal diskutere helhetlig plan for områder ved Tollboden.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Møtestart er klokken 16 denne torsdagen, men da med en befaring ved Tollboden. Deretter skal politikerne opp på kommunehuset for å avholde møtet, og en estimert start vil være et sted mellom 16.30 og 17.00.

Du ser møte direkte, eller i opptak etter møtet, i vinduet øverst i saken.

Hele tre av sakene handler om nettopp området rundt Tollboden.

I tillegg til helhetlig plan for området skal politikerne også gjøre en vurdering angående kommunens servicebygg på stedet, som kommunedirektøren har innstilt på at man skal bruke penger på å rive. Ikke alle politikerne er enig i det. Begge disse sakene skal videre til endelig avgjørelse i kommunestyremøtet neste uke.

Det er også en sak om leie av kommunal grunn for å etablere en trafo slik at strømbehovet for hotellet som etableres i Tollboden skal kunne dekkes. Denne saken avgjøres av formannskapet.

Mer spennende

Men, ikke nok med det (som man vel ville sagt i en TV-shop-reklame). Sammenslåingen av Agder Energi og Glitre Energi skal opp til behandling både i formannskap og kommunestyret.

Det er også en sak hvor Risør IL har søkt om bruk av grunn og støtte til et flerbruksanlegg på grusbanen på Kjempesteinsmyra. Der ønsker de å anlegge tre sandvollebaner, en sandhåndballbane og en bane som er basketbane om sommeren og skøytebane om vinteren.

Siste saken vi tar med er et forslag om å gi et engangstilskudd til landbruksforetak som følge av de svært store økningene i kostnader landbruket har hatt de siste månedene. Her ønsker kommunedirektøren å gi 100 kroner pr. daa, noe som kan gi en maksimalutgift for kommunen på 203 000 kroner. Denne summen er ganske lav, da Risør har få landbruksforetak igjen, skriver administrasjonen i saksforberedelsene.

Her er sakskartet:

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 22/40 21/1008 Sammenslåing Agder energi og Glitre Energi Dokumenter Behandlinger
PS 22/41 22/1982 Helhetlig plan for områder ved Tollbodparken Sted: Gnr. 16 bnr. 1 m.fl. Tiltakshaver: Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 22/42 22/655 Vurdering av kommunens servicebygg Sted: Skjærhue, gnr. 16 bnr. 1 Tiltakshaver: Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 22/43 22/1231 Søknad om leie av kommunal grunn Sted: Tollboden gnr. 16 bnr. 1 og 315 Søker: Bernt W. Bertelsen v/ Aanons Eiendom AS og Neergaard Eiendom AS Dokumenter Behandlinger
PS 22/44 21/2963 Forespørsel om opsjonsavtale for utvikling av områder på Søndeled Sted: Øren 25 A og 27 gnr. 50 bnr. 39 og 52 Dokumenter Behandlinger
PS 22/45 22/2213 Kommunalt engangstilskudd til landbruksforetak knyttet til svært store økninger i kostnader knyttet til innsatsfaktorer i landbruket Dokumenter Behandlinger
PS 22/46 22/1701 Søknad om bruk av grunn og støtte til flerbruksanlegg på Kjempesteinsmyra – Risør IL Dokumenter Behandlinger
PS 22/47 22/813 Fastsettelse av planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 Dokumenter Behandlinger
PS 22/48 22/2274 Stimuleringsmidler til Dugnadsdagen 23. oktober Dokumenter Behandlinger
PS 22/49 22/1871 Deltagelse i Etablerersenteret IKS Dokumenter Behandlinger
PS 22/50 19/12821 Suppleringsvalg varamedlem til eldrerådet grunnet dødsfall Dokumenter Behandlinger