Per Kristian Lunden

Her er ordførerens uke, som viser noen av ordfører Per Kristian Lunden (Ap) sine gjøremål i dagene som kommer.

Kommunedirektør
Ansettelsesutvalget for ny kommunedirektør i Risør kommune hadde sitt første møte i forrige uke. Det ble en gjennomgang av prosess fram mot ansettelse i kommunestyrets november-møte. Første skritt er utvelgelse av rekrutteringsbyrå, og dette arbeidet settes i gang denne uka.

Frokost med næringslivet
Mandag morgen blir det frokostmøte med næringslivet i Risør kommune på Risørhuset. Det blir informasjon om aktuelle saker fra Risør kommune og innspill og spørsmål fra næringslivet. Vi er opptatt av hvordan perioden med korona-restriksjoner har påvirket næringslivet i tillegg til økte priser, høyere renter og problemer med å skaffe nye ansatte.

Politiet
Mandag gjennomfører Risør kommune et møte med Politiet for å diskutere ulike sommer-problemstillinger før sesongen setter inn for fullt.

Jobbklar
Mandag ettermiddag er det generalforsamling i virksomheten Jobbklar (tidligere Durapart), som også har en avdeling i Risør. Jobbklar gjør en viktig jobb for å inkludere folk i arbeidslivet gjennom tilpassede tiltak og kompetanseheving.

E18-planlegging
Onsdag er det styremøte i det interkommunale plansamarbeidet for planlegging av ny E18 mellom Dørdal i Bamble og Tvedestrand. Styremøtet på Fjordheim, Søndeled blir et orienterende møte der Nye Veier og deres konsulenter ligger fram status i det omfattende arbeidet de er i gang med. Målet er at dette arbeidet vil være ferdig tidlig i september slik at styret da kan gjøre et valg om anbefalt linje og korridor for en ny E18. Inntil da står valget mellom en forbedret, og billigere, versjon av den indre linjen, som allerede foreligger som et ferdig reguleringsforslag, eller en linje som i ulik grad vil følge dagens E18 med mye gjenbruk av dagens vei. Det er ingen tvil om at den samferdselspolitiske debatten dreier mot større hensyn til klima og natur, mer gjenbruk, lavere fart, noe lavere standard og ikke minst lavere kostnader på nye veiprosjekter. Styret i plansamarbeidet er helt klare på at det må planlegges for en ny firefelts motorvei, ikke to/tre-felt med midtdeler. Men fartsgrense på 90 og helst 100 kmt kan tolereres.

Grensejustering Røysland
Jeg vil denne uka arbeide videre med søknaden Røysland krets har kommet med om grensejustering, altså en overflytting fra Risør til Tvedestrand. Jeg er i dialog med Statsforvalteren i Agder om videre saksgang og vil også ha møte med beboere på Røysland og Lindland.

Kystlaget på Randvik
Kystlaget Øster Riisøer overtok Låven på Randvik høsten 2020. Bygningen var i meget dårlig forfatning og fylt opp med mye gammelt «skrot». Kystlaget fikk derfor 100 000 kroner for å overta eiendommen som antakelig ellers ville påført Risør kommune kostnader for rivning av bygget. Ett og et halvt år har gått siden Kystlaget startet arbeidet med å restaurere bygget og de vil fredag gjerne vise kommunens politiske og administrative ledelse hva som har blitt gjort, hva som er status og hva vi tenker som videre framdrift. Kystlaget har derfor invitert til en befaring og møte på Randvik fredag formiddag.

Kongelig besøk
Fredag ettermiddag blir det møte sammen med Arendal kommune hos Statsforvalteren i Agder om kongelig besøk under byjubileum i Risør og Arendal neste år. Begge kommuner har for lengst sendt invitasjoner til Slottet og disse følges nå opp av Statsforvalteren. Ingen ting er foreløpig bekreftet, og jubileums-byene er fleksible i forhold de Slottets andre reiseplaner og forpliktelser.

Sjømannsforeningen
Lørdag formiddag lanserer Risør Sjømannsforening sine nye jubileumsbok i foreningens lokaler på Kastellet.