Klokken 13 i ettermiddag møtes styret i det interkommunale plansamarbeidet for ny E18. Du kan se møtet direkte her på iRisør.no.

Det er som vanlig Mediehuset Lisand som står for streamingen, og møtet arrangeres denne gang på Fjordheim på Søndeled.

I forkant av møtet skal de involverte ut på en busstur langs dagens trasé, hvor det nå jo er snakk om å se på hvor det er mulig å tenke gjenbruk.

Dersom du ikke kan se møtet direkte, så kan vi berolige med at det er fullt mulig å se møtet i opptak i etterkant.