Søndeledtunet Dronefoto: Knut Erik Liane

Vi har mottatt dette leserinnlegget fra Rigmor Bjordammen angående legedekningen på Søndeled.

Legepraksisen på Søndeled

Nå er det atter en gang kamp om å beholde legen på Søndeled. Administrasjonen har vært veldig TYDELIG på at de ikke vil ha legepraksis på Søndeled, og til tider har de vært ganske ufine rundt dette

Vi har kjempet i flere år for å beholde legen her. Det sies at solopraksis ikke er forsvarlig med tanke på pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten. Jeg har selv hatt lege på Søndeled så lenge det har eksistert og har blitt godt ivaretatt av både legene og sekretær i alle år.

Hvis administrasjonen hadde hatt vilje til å legge til rette for: bl.a vikarer ved sykdom, fungerende nett, GOD kommunikasjon osv., isteden  for å trenere praksisen, så hadde det vært stor mulighet for å lykkes.

Søndeled er under utvikling og da vil vi ikke gi fra oss legen uten videre. Hvorfor ikke ha to leger på Søndeled? For eksempel to dager sammen og en dag hver for seg? En lege og en lærling, det er plass til det. Dette er sjekket ut.

Jeg er for at vi skal ha et felles legesenter, men lokasjon MÅ diskuteres. Vi må få til et felles legesenter og legepraksis på Søndeled.

Det ble flertall for forslag om å beholde legepraksis på Søndeled i Livsløpsutvalget, men det er kommunestyret som avgjør dette 30/6.

Før valget i 2019 snudde AP i siste liten og stemte for å beholde legepraksis på Søndeled.

Nå i Livsløpsutvalget 14/6 stemte de i mot.

Jeg ber alle som bruker og som det er viktig for, til å møte opp i bystyret 30/6.

Husk at det er valg neste år!

 

Rigmor Bjordammen