Det er mange saker som skal behandles av politikerne før sommerferien. Sjekk selv sakslista og se første møte direkte fra klokken 08:30 torsdag.

Tekst: Tore Myrberg

Møtet foregår på Fjordheim, og planen er å behandle så mange saker som mulig torsdag. Men, politikerne er invitert på kammermusikkfest, så i løpet av ettermiddagen må møtet avsluttes.

Sakene som står igjen vil bli behandlet fredag fra klokken 09, og vi sender også det møtet direkte her på iRisør.no. Lenken til fredagens møte er: https://youtu.be/LYV50DrvzKg

Området rundt Tollboden inkludert kommunens servicebygg, detaljreguleringsplan for Risør sentrum, stedsanalyse for Søndeled, oppgradering av lydanlegg i Risørhuset, fastlegetjenester, tilstandsrapport for grunnskolen og sammenslåing av Agder Energi og Glitre.

Her er hele sakslista med lenker til dokumenter:

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 22/50 22/1982 Helhetlig plan for områder ved Tollbodparken Sted: Gnr. 16 bnr. 1 m.fl. Tiltakshaver: Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 22/51 22/655 Vurdering av kommunens servicebygg Sted: Skjærhue, gnr. 16 bnr. 1 Tiltakshaver: Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 22/52 19/10695 Sluttbehandling: Detaljreguleringsplan for Risør sentrum Forslagsstiller og tiltakshaver: Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 22/53 22/2295 Stedsanalyse for Søndeled 2022 Dokumenter Behandlinger
PS 22/54 21/2963 Forespørsel om opsjonsavtale for utvikling av områder på Søndeled Sted: Øren 25 A og 27 gnr. 50 bnr. 39 og 52 Dokumenter Behandlinger
PS 22/55 22/2213 Kommunalt engangstilskudd til landbruksforetak knyttet til svært store økninger i kostnader knyttet til innsatsfaktorer i landbruket Dokumenter Behandlinger
PS 22/56 22/1701 Søknad om bruk av grunn og støtte til flerbruksanlegg på Kjempesteinsmyra – Risør IL Dokumenter Behandlinger
PS 22/57 22/813 Fastsettelse av planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 Dokumenter Behandlinger
PS 22/58 22/1409 Oppgradering Risørhuset som møteplass Dokumenter Behandlinger
PS 22/59 20/796 Fastlegetjenester i Risør kommune Dokumenter Behandlinger
PS 22/60 22/1871 Deltagelse i Etablerersenteret IKS Dokumenter Behandlinger
PS 22/61 22/2274 Stimuleringsmidler til Dugnadsdagen 23. oktober Dokumenter Behandlinger
PS 22/62 21/1008 Sammenslåing Agder energi og Glitre Energi Dokumenter Behandlinger
PS 22/63 22/2155 Tilstandsrapport for grunnskolen 2021 inkludert årsmelding for Område skole og barnehage Dokumenter Behandlinger
PS 22/64 19/12821 Suppleringsvalg varamedlem til eldrerådet grunnet dødsfall Dokumenter Behandlinger
PS 22/65 22/635 Interpellasjoner til kommunestyret 30. juni/1. juli Dokumenter Behandlinger
RS 22/6 19/13917 Melding om vedtak sak 21/22 salg av areal Caspersensvei Dokumenter Behandlinger
RS 22/7 19/13917 Melding om vedtak sak 22/22 Rapport forenklet etterlevelseskontroll – Vann og avløp Dokumenter Behandlinger