Det finnes fem naturreservat i Risør. Ett av disse er Randvikhalvøya, og liker du å gå tur i litt ulendt terreng er dette stedet å besøke.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Halvøya, som avgrenses av to flotte badeplasser, er det største naturreservatet i Risør med sine 765-770 dekar. Stedet ble reservat så sent som i 1993 for å «bevare en kystfuruskog på Sørlandet, med tilhørende artsfattige vegetasjonstyper som er typiske for distriktet, samt en gradient fra mer beskyttet skog ut mot eksponerte svaberg der furuskogen går langt ut».

En tur langs stien på halvøya gir deg alt fra skogsterreng til svaberg, og mange steder er det flott utsikt. Det er også en del som benytter disse svabergene til bading.

Slik kommer du dit

Det er fulgt mulig å følge kyststien fra Flisvika til Randvikstranda. Om du kommer kjørende med bil så kjører du Caspersensvei til du ser skiltet «Randvik» med ikonet for badeplass. Kjør helt til bunn og parker.

Dersom du skal gå rundturen anbefales det å gå til høyre mot den vestre badeplassen. Helt nede på stranda tar du opp mot venstre, og deretter til venstre opp en bakke i første Y-kryss. Da er du på riktig sti.

Stien er merket med små varder av stein, men det hadde ikke gjort noe om man kunne malt små piler på fjellet eller merket stien på en bedre måte.

Her finner du en detaljert beskrivelse av hvor du skal gå underveis. Lenken går til ut.no.

Dette er ikke den lettest stien å gå, så om man har barn som ikke er vant til turer i naturen bør de kanskje være i skolealder.

Sjekk denne bildeserien fra en runde på Randvikhalvøya:

Her er en liten video som viser utsikten på ett av toppunktene: