Hyttemøte i Risør 2022. Foto: Tore Myrberg

Sjelden har så mange møtt fram på Risør kommunes dialogmøte med hytteboere og feriegjester.

Tekst: Tore Myrberg / Pressemelding fra Risør kommune

Risør rådhus var tirsdag kveld fullsatt da ordfører Per Kristian Lunden ledet møtet der også daglig leder i renovasjonsselskapet RTA Tor Georg Hagane, kultursjef Anna Stina Næss og prosjektingeniør Tom Thorvaldsen deltok og svarte på spørsmål og innspill.

– Frammøtet viser at dette møtet med hyttegjester og feriefolk er viktig og ønsket. Det komme mange nyttige tilbakemeldinger til oss i Risør kommune og RTA fikk også med seg gode innspill. Møtet ble også streamet og ligger i opptak på kommunen hjemmeside, sier ordfører Lunden.

Du kan se møtet her (saken fortsetter under videoen):

Han oppfatter at hyttefolket og feriegjester i Risør er grunnleggende fornøyde med byen og kommunen. Men det er alltid rom for forbedringer.

– Buene som er satt opp for hytterenovasjon fungerer veldig bra, men kommunen og RTA har ikke funnet gode løsninger for avfallshåndtering i Buvika og på Søndeled. Ellers er det interessant å høre at flere mente at det bygges for trangt i nye hyttefelt, sier ordføreren.

Han ga også oppdateringer om planlegging av ny E18 og fylkesvei 416 (Risørveien). Taksering av hytter med tanke på justering av eiendomsskatt ble også trukket fram.

– Jeg fikk også tydelig fram at vi er glade for hva hyttefolk og feriegjester betyr for Risør. Mange handler mye og lojalt i lokale butikker, bruker utestedene flittig og bruker mye penger på lokale håndverker-tjenester. Det betyr mye også for helårssamfunnet Risør og vi som bor her hele året. I fjor sommer var det veldig mye folk i byen og i skjæra og en del tok til orde for at trykket og belastningen var for stor. I år har besøket gått noe ned til det normale og jeg tror både feriefolk og fastboende er rimelig fornøyde med balansen, sier ordfører Per Kr. Lunden.

Hyttemøte i Risør 2022. Foto: Tore Myrberg