Ordfører Per Kristian Lunden (t.v.) og kommunedirektør Trond Aslaksen.

Prosessen med å få på plass ny kommunedirektør i Risør går sin gang, og nå har man kommet ett skritt videre i arbeidet.

Tekst: Tore Myrberg / Pressemelding fra Risør kommune

Ansettelsesutvalget for ny kommunedirektør i Risør har valgt rekrutteringsbyrået Headvisor som støtte til finne ny kommunedirektør etter Trond Aslaksen som slutter i jobben 1. april 2023.

Headvisor er et nasjonalt byrå som har rekruttert mange kommunedirektører (tidligere rådmenn) og andre nøkkelpersoner i kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige lederstillinger.

– Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om å benytte et rekrutteringsbyrå ved ansettelse av ny kommunedirektør satt ansettelsesutvalget igjen med to hovedkandidater til jobben. Det var byråer med stor erfaring og gode referanser for ansettelse av kommunedirektører. Etter en helhetsvurdering falt vi til slutt ned på Headvisor, som blant annet har kontor i Kristiansand. De har akseptert at de tar jobben og gleder seg til å ta fatt, sier ordfører Per Kr. Lunden (Ap) som leder ansettelsesutvalget.

Han forteller videre at man faktisk ligger foran skjema i arbeidet med å finne Aslaksens etterfølger.

– Allerede mot slutten av neste uke vil vi ha første møte med Headvisor og legge opp framdriften videre. Nå ligger vi litt foran tidsskjema, men det er fint å få god tid og arbeide grundig med kandidatene til denne svært sentrale jobben i Risør kommune. Vi skal ha en ny kommunedirektør på plass seinest 1. mars neste år slik at det blir litt overlapping ved Trond Aslaksen.

I ansettelsesutvalget sitter også Kai Strat fra Høyre, Sara Sægrov Ruud (V), Lill Jorunn Larsen (KrF), Viktor Hauge (Sp) og de tillitsvalgte Bente Trulsvik fra Fagforbundet og Silje Ibsen fra Utdanningsforbundet. Sistnevnte deltar ikke i utvalgsarbeidet så lenge Utdanningsforbundet er i streik.

– Vi vil snart sette i gang med arbeidet med en profil for stillingen, altså hva slags kommunedirektør vi ønsker. Dette vil være grunnlag både for annonsering og aktive søk blant mulige kandidater. Vi håper selvsagt å få en god søkerliste med mange sterke kandidater. Det blir et suksesskriterium for rekrutteringsbyrået, i tillegg til støtte til å velge den beste blant søkerne. Det er kommunestyret som skal vedta ansettelsen i november-møtet, sier ordfører Lunden.