Rødt Risør frykter at rekordhøye strømpriser vil ramme næringslivet i distriktet vårt.

– Risør må bidra til grasrotopprøret mot dagens strømprispolitikk som regjeringen viderefører fra sine borgerlige forgjengere, skriver Rødt til Risørs ordfører, Per Kristian Lunden (Ap).

I leserinnlegget står det videre:

Regjeringens «vente og se-politikk» når det gjelder vedvarende, rekordhøye strømpriser har fått både Fagbevegelsen, næringslivet og ordførere i Sør-Norge til å reagere kraftig. Flere AP-ordførere retter nå krav til regjeringen.

Opprøret er bredt, og nå på sensommeren har den også nådd Sørlandet, der blant annet Kristiansandsordføreren (Ap) krever strakstiltak for næringslivet. Det har fått regjeringa litt på glid.

Rødts formannskapsmedlem Andrew Windtwood og vara Knut Henning Thygesen, ber nå Risørordføreren om en oversikt over hvordan strømprisene rammer næringslivet i distriktet vårt. Samtidig ber rødtpolitikerne om at ordføreren slutter seg til ordføreropprøret som krever strakstiltak, klare datoer for tiltak og en ny kraftpolitikk demokratisk styrt og ikke av det europeiske markedet og kraftbransjen selv.

Rødt er Aps største støtteparti i Risør, der flertallet består av Ap, R, Sp og Krf.

– Det inntrykket vi sitter igjen med, etter å ha forhørt oss, blitt kontaktet og lest oppslag i avisene, er at både små og store bedrifter innen høyst ulike bransjer sliter med de høye utgiftene. Det gjelder en liten bedrift som et treningssenter som har fått strømutgiftene tidoblet og frykter for konkurs. Det gjelder eksempelvis Resolve AS, som opplever en månedlig økning på omtrent 44 000 på energiutgifter sammenlikna med i fjor. IMS hadde i 2019 en samla utgift på 273 0000, i år regner bedriften med å måtte ut med 5-6 millioner! Den ekstreme økningen på strøm- og annen energiutgifter gjelder de fleste næringer, fra bilverksteder til utelivsbransjen til barnehager.

– Det vi frykter er at bedrifter med liten egenkapital eller som fra før balanserer for å overleve, skal måtte bygge ned eller i verste fall avvikle. Både privatpersoner og bedrifter blir oppfordret til å gjennomføre energibesparende tiltak, men slike tiltak kan i seg selv være kostbare, og de statlige støtteordningene for disse er for svake og for mange umulige å kvalifisere seg for, siden det krever en relativt stor egenandel. For et sårbart distrikt som Risør og østregionen, der hver arbeidsplass er viktig, kan det være krise, ikke bare for bedriften, men også i en bredere sammenheng. For mange kan svekkede konkurransevilkår på sikt være avgjørende for videre drift.

– Vi, Risørs politikere, bør derfor være i første rekke i det opprøret som nå krever både strakstiltak og vedvarende endringer i den nasjonale kraftpolitikken som Ap viderefører fra den borgerlige regjeringen, med Høyre i spissen.

Nasjonalt har Rødt tidligere krevd at de ekstraordinære strømprisene blir tatt opp med det første i Stortinget. Partiets nestleder Marie Sneve Martinussen og medlem i energikomiteen Sofie Marhaug gjentar dette kravet nå, og mener Stortinget må stille krav til kraftprodusentene om å ikke tappe magasinene for eksport. Rødt foreslår blant annet bedre ordninger til alle strømkundene, slik som makspris og tilskudd for energiøkonomiseringstiltak.

Martinussen krevde tirsdag at presidentskapet avbryter den lange sommerferien for stortingsrepresentantene, og innkaller til ekstraordinært stortingsmøte om den politiske strømpriskrisa som også rammer norske bedrifter hardt.

Presidentskapet skal mandag behandle anmodningen fra Rødt og andre partier som slutter opp om kravet, om å avbryte stortingsrepresentantenes lange sommerferie for å diskutere tiltak mot strømpriskrisen.

Knut Henning Thygesen, Rødt Risør