Våre annonsepriser 2017

Det skal ikke koste skjorte å markedsføre seg lokalt i Risør. Hos iRisør.no finner du forskjellige annonseformat tilpasset de fleste budsjetter.

Her er grunnkonseptene med priser:

Hovedannonse mellom iRisør-logo og nyhetskarusellen

Dette er vår beste annonseplass, og selges i utgangspunktet på ukesbasis. Egner seg veldig godt til konkrete tilbud/kampanjer, eller til større arrangement. På denne plassen er det i utgangspunktet plass til maksimalt fire annonser, hvorav to vises om gangen. Det betyr at når vi har mer enn to annonsører på denne plassen, så vil annonsene alternere, men med minimum 50 prosent visning. I tillegg til å vises på inngangssiden, blir annonsen også vist i hver enkelt artikkel.

Alle priser er eksklusiv produksjon.

Størrelsesforhold 1200 x 200 pixler.  Pris 1200,- + mva pr. uke.

Størrelsesforhold 1200 x 400.  Pris 2000,- + mva pr. uke.

 

Profilannonser i nyhetsflyten

Vi har tre plasseringer for rubrikkannonser i nyhetsflyten. Disse er i utgangspunktet priset på månedsbasis, og egner seg til profilering og langvarige kampanjer. Annonsene er kvadratiske. De kan også brukes til produktannonsering med forskjellig visning for forskjellige ukedager.
Den første kommer mellom toppnyhetene og sport, kultur, næringsliv i Risør.

Her er prisen 1000,- pr. mnd. + mva. Maksimalt antall annonser på denne plasseringen er 12.

Den andre kommer mellom sport, kultur, næringsliv i Risør og den videre nyhetsflyten.
Her er prisen 700,- pr. mnd. + mva. Maksimalt antall annonser på denne plasseringen er 8.

Den siste kommer nederst på forsiden.
Her er prisen 500,- pr. mnd. + mva. Maksimalt antall annonser på denne plasseringen er 12.

 

Rubrikkannonser i sidespalten

I sidespalten er det mulighet for forskjellige høyder på annonsen. Utgangspunktet her er en kvadratisk annonse. Den vises også inne på artikkelsiden, hvor den på mobile enheter legges over profilannonsene (det vil si rett etter artikkelen).
Annonsene selges på ukesbasis, og egner seg spesielt godt for arrangement eller kampanjer.
Pris  er 500,- pr. uke + mva. Frivillige lag og foreninger får 100 kroner rabatt på denne annonsen.

Her vises inntil seks annonser til samme tid, og det kan være inntil 12 annonsører. Det vil si at man ved mer enn seks annonsører til samme tid vil få fordelt visningstid i forhold til hvor mandag annonser som skal vises. Man er uansett sikret minst 50 prosent visningstid.

 

Toppbanner ved iRisør-logo

Ønsker du en profilannonse hvor du får maksimal plassering på siden, bør du vurderer et toppbanner. Denne selges kun til en kunde av gangen, og har en pris på 2500,- + mva pr. mnd. Annonsen må bestilles for minimum tre sammenhengende måneder.


Produksjon

Rimeligst blir annonsene om du kan lage selv, eller bruke en annonse som er brukt tidligere. Vi kan være behjelpelig med enkel produksjoner for 250,- + mva. Da snakker vi om en logo, ett bilde og en tekst.